IMAGO
Praktiskie vingrinājumi
Практические упражнения

Turpinām vairot attiecībās tuvību,
izmantojot dažādas dialoga tēmas
|
Продолжаем наполнять отношения близостью
через разные темы для диалога

Priekš tiem, kuri jau ir izgājuši Imago dialoga bāzes kursu - aicinām patstāvīgi praktizēt mājās ar partneri vai tuvākajiem.

|

Для тех кто уже прошел базовый крус по техникам Имаго диалога - приглашаем к самостоятельной практике с партнером или близкими.


1
Draugi, laipni lūdzam!
Šajā video (13 min) atgādināsim par dialoga pamatprincipiem, kā arī atgriezīsimies Imago dialoga atmosfērā, kā šie dialoga tehnikas ir ietekmējušas tavas komunikācijas prasmes un saziņu ar mīļajiem?
Šis palīdzēs atgriezties uzticības, tuvības un saskarsmes prieka telpā ar Tev tuvākajiem, kā arī atcerēties, kādi brīnišķīgi saskarsmes instrumenti jums IR! *

Друзья, приветсвуем вас!
В этом видео (13 мин) мы напомним вам основные принципы ведения диалога, а также погрузимся в атмосферу имаго подхода, как эти техники повлияли на ваш навык коммуникации и общения с близкими.
Это поможет вам вернуться в это простанство доверия, близости и радости общения с близкими, а также вспомнить каким прекрасным инструментом вы ОБЛАДАЕТЕ! *
*vingrinājuma izpildei - noklausieties instrukcijas un iedziļinieties dialoga sniegtajā tēmā. Lai jums būtu ērti veikt šo vingrinājumu, nenovēršot uzmanību, izveidojām audio celiņu ar fona mūziku 40 minūšu garumā (20 minūtes katram dialoga dalībniekam un signāls “devēja” maiņai).

Izmantojiet šo audio celiņu jebkuram no tālāk norādītajiem dialoglodziņiem.

*для выполнения упражнения - прослушайте видео инструкцию и погрузитесь в тему диалога.
Для практики вы можете также использовать аудио дорожку, если хотите уложиться в 40 минут. Она подойдет для любого из ниже предоставленных диалогов. Или общайтесь в своем ритме, главное помните о сохранении баланса - каждый должен прозвучать, сказать все что у него есть по обсуждаемой теме (один разговор - одна тема).

Šo materiālu ANTAR komanda taisa un dałaś ar to no patiesas sirds, patiešām cerot un ticot, ka spējam katrs ar savu piemēru ienest sabiedrībā vairāk patiesas tuvības un sirsnīgas savstarpējās attiecības starp cilvēkiem, vairot prieku un ietaupīt vezumu pārpratumu un konfliktsituācijas nomainot tās pret cieņpilnu izpratni un patiesi dziļu draudzību, partnerību.
Tāpēc ļoti priecāsimies, ja atbalstīsi ar savu ieguldījumu - ziedo pēc savām vēlmēm un iespējām, un vairojam apzinātību kopā!

Этот материал мы делаем вместе с командой ANTAR и делимся им от искренних сердец. С надеждой и верой, что каждый из вас своим примером может привнести в общество больше истинной близости и искренних взаимоотношений между людьми. Увеличить радость и уменьшить количество конфликтов. Создавать пространство уважительного взаимопонимания, доверия, глубокой дружбы и партнерства. Если вы поддержите нас в этой идее - мы будем очень рады. Вы можете сделать пожертвование за приобретение занятий, какое вы считаете возможным и правильным для себя.

2
Kontakts | Контакт
Pirmais vingrinājums tiek izgaismosim tēmu "Kontakts ar citu". Mēs aicinām jūs izpētīt, kas tas ir priekš jums, kāpēc tas ir tik svarīgi? Kas mums traucē harmoniski kontaktēties? Kad mēs zaudējām kontaktu un kā to atgūt?

Первое упражнение посвящено теме "Контакт с другим". Предлагаем вам исследовать, что это такое для вас, почему это так важно? что мешает нам быть в контакте? когда мы потеряли контакт и как его возвращать.

Zem katras dialoga tēmas varat pieteikties pilnām dialoga video instrukcijām - piesakoties un veicot optimālu ieguldījumu (ziedojumu) - video saņemsi e-pastu ~ 10 min

Получить полную видео инструкцию для диалога вы сможете на электронную почту за символическое пожертвование, продолжительность инструкции ~ 10 мин


3
Ēdiens | Еда

Ēdiens – nekas tā nesavieno cilvēkus kā ēdiens! caur šo tēmu vienmēr atradīsim ko pastāstīt un uzzināt par ko citu. Bieži vien šī vienkāršā un ikdienišķā tēma no pirmā acu uzmetiena atklāj daudz apslēptu “dārgumu” (emocijas, vajadzības, ierobežojumi) - ar kuriem ir ļoti svarīgi dalīties ar mīļajiem, lai viens otru iepazītu un saprastu vēl labāk.

Ничто так не сближает людей как еда! нам всегда найдется что рассказать и узнать о другом говоря на эту тему. Часто эта простая и повседневная на первый взгляд тема открывает много спрятанных “сокровищ” (эмоций, потребностей, ограничений) - с которыми очень важно бывает поделиться с близким, чтобы еще лучше узнать и понять друг друга.

Zem katras dialoga tēmas varat pieteikties pilnām dialoga video instrukcijām - piesakoties un veicot optimālu ieguldījumu (ziedojumu) - video saņemsi e-pastu ~ 10 min

Получить полную видео инструкцию для диалога вы сможете на электронную почту за символическое пожертвование, продолжительность инструкции ~ 10 мин


4
Mājas | Дом
Mājas - ko Tev nozīmē “mājas”? Vai tā ir droša vieta, kur tu vari būt tu pats? Kur esat gatavs uzaicināt mīļoto - bieži tas tiek neapzināti nodefinēts bērnībā, jūsu pieredzē, kur jūs uzaugāt. Padalieteies ar savu partneri vai ceļabiedru, lai labāk saprastu, kāda veida telpu jūs veidojat starp jums un kāpēc.

Что для вас дом? Что для вас безопасное пространство, где вы можете быть собой? Куда вы готовы пригласить близкого? Поделись этим со своим партнёром или другом - чтобы больше понять, какое пространство вы создаете между вами и почему.

Zem katras dialoga tēmas varat pieteikties pilnām dialoga video instrukcijām - piesakoties un veicot optimālu ieguldījumu (ziedojumu) - video saņemsi e-pastu ~ 10 min

Получить полную видео инструкцию для диалога вы сможете на электронную почту за символическое пожертвование, продолжительность инструкции ~ 10 мин


5
Bauda | Удовольствие
coming soon Bauda | Удовольствие

Baudas tēma attiecībās ir viena no svarīgākajām. Šajā dialogā mēs piedāvājam aplūkot, kas jums sagādā prieku un baudu? Vai esat gatavs sagādāt baudu citiem? Vai Tu atļauj sev prieku? Kādas ir tavas baudas atslēgas?

Тема удовольствия одна из самых важных в отношениях. В этом диалоге предлагаем рассмотреть, что приносит вам радость и удовольствие? Готовы ли вы дарить удовольствие другому? Позволяете ли вы себе удовольствие? Какие у вас ключи получения удовольствия?